Máy hút mùi Chefs EH R506E7G

𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑚𝑎́𝑦: 𝑀𝑎́𝑦 ℎ𝑢́𝑡 𝑎́𝑝 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑔

Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛: 𝑇𝑢𝑎𝑏𝑖𝑛 đ𝑜̂𝑖

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑢̀𝑖: 750 𝑚3/ℎ

𝑇𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ ℎ𝑢́𝑡 : 3 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̣̂

Đ𝑜̣̂ 𝑜̂̀𝑛: 56𝐷𝑏

Đ𝑒̀𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔: Đ𝑒̀𝑛 𝐿𝑒𝑑

𝐿𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̣𝑐: 𝑖𝑛𝑜𝑥

Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 : 𝐶𝑜̛

𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 : 𝑁𝑔𝑎𝑛𝑔 70 𝑐𝑚 – 𝑠𝑎̂𝑢 50 𝑐𝑚

𝑆𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖: 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐

Hướng dẫn mua hàng:
Cách 1: Gọi điện đến số 0915.735.246 - 0913.082.744, hàng ngày từ 8h sáng ~ 19h tối, nhân viên bán hàng trực tuyến của Tiến Mạnh (web: https://beptienmanh.vn) luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.
Cách 2: Khi quý khách truy cập trang web: https://beptienmanh.vn có thể đặt hàng trực tuyến và đăng ký mua hàng trên Website.
Cách 3: Quý khách có thể đặt hàng qua email tại địa chỉ: beptienmanhcoltd@gmail.com