Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

– 𝑆𝑜̂́ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑛𝑎̂́𝑢: 2 𝑏𝑒̂́𝑝
– 𝐾𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝: 𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡
– 𝐾𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝: 𝐵𝑒̂́𝑝 𝑎̂𝑚
– 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 3400𝑊
– 𝑀𝑢̛́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̂́𝑢 9 𝑚𝑢̛́𝑐
– 𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑖́𝑚: 𝐶𝑜́
– 𝐻𝑒̣𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀: 𝐶𝑜́
– Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐶𝑎̉𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔
– 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐: 𝐶𝑜́
– 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂́𝑝: 690 𝑥 420 𝑥 60 𝑚𝑚
– 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒́𝑡 đ𝑎́: 670 𝑥 390 𝑚𝑚

Hướng dẫn mua hàng:
Cách 1: Gọi điện đến số 0915.735.246 - 0913.082.744, hàng ngày từ 8h sáng ~ 19h tối, nhân viên bán hàng trực tuyến của Tiến Mạnh (web: https://beptienmanh.vn) luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.
Cách 2: Khi quý khách truy cập trang web: https://beptienmanh.vn có thể đặt hàng trực tuyến và đăng ký mua hàng trên Website.
Cách 3: Quý khách có thể đặt hàng qua email tại địa chỉ: beptienmanhcoltd@gmail.com